Author Archives: annemodus

About annemodus

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind.”

Severe human rights violations in Norway – a crushing verdict over Norwegian politics

In late May 2016, Amnesty International published a devastating and gloomy report on the sex purchase law in Norway: The Human Cost of “Crushing” the Market. They spent two years finalizing the report, which is founded on in-depth surveys and interviews … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grove menneskerettighetsbrudd i Norge – en knusende dom over norsk politikk

I slutten av mai 2016, kom Amnesty International med en knusende og dyster rapport om sexkjøpsloven i Norge: The Human Cost of  “Crushing”the Market. De har brukt to år på å ferdigstille rapporten som er fundamentert i grundige undersøkelser og … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

This is not about a select group of people

In Norway, a deceitful interpretation of the Sex Purchase Law prevails. It is argued that it frames a select group of people; those who pay for sex. Most people believe that the law does not apply to them, but logically … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Dette handler ikke bare om én gruppe mennesker.

Det hersker en oppkonstruert tolkning av sexkjøpsloven. Det hevdes at den skal ramme en utvalgt gruppe mennesker; de som betaler for sex. De aller fleste tror loven ikke gjelder dem selv, men logisk sett er dette feil. Sexkjøpsloven gjelder alle … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Who is Henrik Ibsen?

Norway has become a sick nation. For more than five years, we have let zealots and state feminists govern the most intimate details of our lives. Men and women have been deprived of something essential: sexual autonomy. The right to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvem er Henrik Ibsen?

Norge er blitt et forkvaklet land. Vi har latt fanatikere og statsfeminister styre det mest intime av våre liv. Menn og kvinner har blitt frarøvet noe essensielt; seksuell autonomi. Retten til å bestemme over egen kropp. Autonomien forsvant i 2009. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Før du blir fri, husk endelig dette!

I følge partiprogrammet til Høyre og Venstre, samt utvetydige uttalelser fra Fremskrittspartiet skal sexkjøpsloven bort. I denne forbindelse er det viktig å merke seg hva loven faktisk er. Klarer man å skille moraliserende tankegang og synsing fra de faktiske forhold, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments