Grove menneskerettighetsbrudd i Norge – en knusende dom over norsk politikk

AI_varemerke_gulI slutten av mai 2016, kom Amnesty International med en knusende og dyster rapport om sexkjøpsloven i Norge: The Human Cost of  “Crushing”the Market. De har brukt to år på å ferdigstille rapporten som er fundamentert i grundige undersøkelser og intervjuer av et bredt spekter mennesker: sexarbeidere, advokater, organisasjoner, politi og akademikere.

Dommen over sexkjøpsloven er like klar som den er knusende : Loven er livsfarlig. Den bryter brutalt med flere menneskerettigheter. Loven må reverseres, og sexarbeid må avkriminaliseres. Dette støttes blant annet av WHO, UNAIDS og The Lancet.

Hva gjør regjeringen og Stortinget med dette? Vil de passivt se på at loven valser over de mest grunnleggende av rettigheter? Snur de virkelig ryggen til? Lar de moraliserende argumenter trumfe liv og helse? Kom på banen og si hva dere har tenkt å gjøre for å bøte på skadene loven har gjort! Begynn med å stadfeste reversering av sexkjøpsloven!

Et godt råd: Se gjerne til New Zealand der avkriminalisering av sexarbeid har fungert meget bra siden 2002! Fem år etter lov-reformen, kom følgende konklusjon: The sex industry has not increased in size, and many of the social evils predicted by some who opposed the decriminalisation of the sex industry have not been experienced. On the whole, the PRA has been effective in achieving its purpose, and the Committee is confident that the vast majority of people involved in the sex industry are better off under the PRA than they were previously.

En grunnleggende reform må åpenbart til. Politikerne må innse at lovgivningen er en skandale, og faktisk innrømme dette. Det er innlysende at noe må gjøres, og vi trenger politisk handlekraft nå!

AMNESTY KREVER:

  • Amnesty International oppfordrer norske myndigheter til å endre tilnærming til det kommersielle sexmarkedet. Beskyttelsen av menneskerettighetene til alle personer som selger sex må settes høyest.
  • Amnesty International ber de norske myndigheter om å gjennomføre en juridisk reform som avkriminalisere sexarbeid mellom samtykkende voksne, og som sikrer mennesker som selger sex nødvendig beskyttelse mot utnyttelse i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder.
  • Amnesty oppfordrer norske myndigheter til å utarbeide en stortingsmelding som inneholder en tydelig politisk anbefaling om etableringen av ett juridisk regelverk som virkeliggjør menneskerettighetene til personer som selger sex i Norge, og som kan sikre finansiering av et tverrfaglig og langsiktig forskningsprosjekt som kan gi forskningsbasert kunnskap om levekårene for sexarbeidere i Norge.
  • Amnesty International anbefaler at den kommende nasjonale handlingsplanen mot menneskehandel tydelig skiller mellom sexarbeid mellom samtykkende voksne og menneskehandel til utnyttelse av prostitusjon basert på tvang og vold. Norske myndigheter må sikre at tiltak som skal bekjempe menneskehandel ikke fører til at menneskerettighetene til sårbare grupper brytes, særlig menneskerettighetene til ofre for menneskehandel, personer som selger sex, innvandrere, flyktninger og asylsøkere.
  • Amnesty ber også om at politiet umiddelbart stanser bruken av “stress metoder” mot personer som selger sex i Norge.
  • Rapporten om sexarbeideres levekår i Norge er en del av en rekke forskningsrapporterhvor Amnesty International dokumenterer menneskerettighetsbrudd som sexarbeidere opplever i fire land. Rapportene ser også på hvordan lover om sexarbeid og håndheving spiller inn på menneskerettighetssituasjonen til sexarbeidere.

Nyttig lenke: Spørsmål og svar om sexarbeidere og menneskerettigheter

 

Screen Shot 2016-06-15 at 08.52.00

 

Advertisements

About annemodus

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind.”
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Grove menneskerettighetsbrudd i Norge – en knusende dom over norsk politikk

  1. MarcusMarcus says:

    Where is the English version? Google won’t translate this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s