Før du blir fri, husk endelig dette!

I følge partiprogrammet til Høyre og Venstre, samt utvetydige uttalelser fra Fremskrittspartiet skal sexkjøpsloven bort. I denne forbindelse er det viktig å merke seg hva loven faktisk er. Klarer man å skille moraliserende tankegang og synsing fra de faktiske forhold, koker sexkjøpsloven ned til et horribelt slag mot nasjonen fordi den i seg selv et overgrep mot alle – og da mener jeg alle. Når loven fjernes må man huske på følgende for all framtid for å unngå at overgrepet skjer igjen:

•    Sexkjøpsloven: Frivillige seksuelle transaksjoner mot vederlag (penger, gaver o.l.) blir straffet med bøter eller fengsel. Den logiske konsekvensen er at alle som bytter sex mot en middag, alkohol, gaver, jobb, beskyttelse, forfremmelse, må straffes. Det finnes ikke «ubetalt sex»; man gir noe bort (materielle eller immaterielle verdier) og får sex tilbake. Logisk sett er det ingen forskjell på dette og å bytte sex mot penger. Mener man noe annet, er det fordi man lar moraliserende argumenter og ulogisk føleri ta overhånd.  Det er uhyrlig skremmende at nettopp moraliserende synsing har blitt lovfestet. Og ja, klarer man å tenke logisk på hva loven forbyr, gjelder sexkjøpsloven alle!

•    Sexkjøpsloven bryter med 12 menneskerettigheter. Retten til privatliv, sikkerhet og selvbestemmelse blir brutalt valset over. Norske politikere liker å tro at de ivaretar menneskerettighetene, men sexkjøpsloven knuser denne illusjonen.

•    Sexkjøpsloven retter baker for smed i et forsøk på å demme opp for menneskehandel.
Altså: Etter 2009 blir mennesker som ikke står bak menneskehandel stemplet som kriminelle, og skal straffeforfølges. Hvis en frivillig seksuell transaksjon mellom to voksne mennesker finner sted, skal den som betaler straffes for å motta en seksuell tjeneste fra tilbyder.  Hvis du ikke ser noe logikk i dette, er det fordi det ikke er noen logikk. Kun uendelig dumskap, eller verre: ondskap. Når vi har selvstendige lover som dekker såkalt trafficking, så er sexkjøpsloven kun et moraliserende oppgulp som retter seg primært mot noe man ikke liker. Nå straffes mennesker fordi moralryttere ikke liker en handling.

•    Sexkjøpsloven slår også hardt mot de som selger sex for penger. Sexarbeidere har en ærlig agenda: de tilbyr en tjeneste og mottar betaling i cash. Motivasjonen for å selge sex er like mangfoldig som det å gå inn i en annen servicenæring, men utgangspunktet er å tjene penger. Hvem har rett til å fordømme dette? Hvem har rett til å sabotere andres valg så lenge det ikke skader noen og er frivillig? Ingen, men sexkjøpsloven gjør det direkte. Det er utallige ganger blitt bekreftet at forholdene rundt sexarbeidere har blitt dramatisk forverret med tanke på vold og stigma. Politiet er gått fra å være alliert til fiende. Markedet flyttes fra det mer oversiktlige og inn i skyggene og under jorden. Tallene på sexarbeidere går ikke ned, men i stedet for å finne dem i områder som kan kontrolleres, foregår nå handelen over nettet og i det skjulte. Hvis man tror man kan moralisere bort det man ikke liker, tar man ikke bare feil, men man skaper et helvete for andre. Nylig publiserte Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner (LLH) sin motstand mot loven. Følgende internasjonale organisasjoner er klare i sitt syn på avkriminalisering av sexarbeid: WHO, UNAIDS, UNWOMEN, Human Rights Watch og Amnesty International, tar avstand fra kriminalisering av sexarbeid, og de poengterer at dette fører til brudd på menneskerettigheter, økt fare for HIV-smitte, økt diskriminering og vold. Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet utrykker det samme. Dette kan man bare ikke ignorere, men politikerne bak sexkjøpsloven gjør det.

Før sexkjøpsloven fjernes er det presserende at man ser den i sin fullstendige grusomhet: Den gjelder alle, påvirker alle og er ment å straffe noe som man ikke liker. I neste runde rammes de som selger seksuelle tjenester for penger, og de som kjøper seksuelle tjenester for penger. Norge har rygget lukt inn i middelaldersk tankegang der gapestokk-mentaliteten får lov til å sive inn i lovgivningen.  Hva gjør dette med folks syn på seksualitet? Hva gjør oppkonstruert skam og stigmatisering med samfunnet? Jeg tenker vi får se resultatene om ikke lenge, og det er ingenting å glede seg til.

Sexkjøpsloven er et historisk, moraliserende overgrep. Fanatikere har påtvunget Norge en syk og surrealistisk lov. Det eneste som kan forhindre lignende overgrep igjen, er om slike vedtak medfører sanksjoner for de som står bak. Å påføre andre lidelse må aldri få gå upåaktet hen.

De som lukker øynene og tror loven ikke gjelder dem er med på dette overgrepet.

Advertisements

About annemodus

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind.”
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Før du blir fri, husk endelig dette!

  1. Bjørn Jensen says:

    Takk for at du gidder. Deler ditt syn på sexkjøpsloven hele veien.

  2. Stene Anker says:

    Reblogged this on SteneAnker and commented:
    –>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s