Om Sexkjøpsloven

“Hvis du tror på den fundamentale retten til å bestemme over deg selv, ditt sex-liv og utøve fri vilje; hvordan kan det da ha seg at noen tillater at disse rettighetene frarøves? Hvordan kan det ha seg at de hardt opptjente frihetene som angår individet blir til et politisk spill der friheten igjen fjernes og blir erstattet med et påtvunget parameter spekket med en samvittighetsjagende, nymoralistisk selvgodhet? Hvordan kan det ha seg at et moderne samfunn villig aksepterer dette ondskapsfulle overgrepet? Når samfunnet tvangsfôres tilstrekkelig med propaganda fra en ensidig presse vil det til slutt gi etter. En nummen og selvsentrert majoritet vil ikke se konsekvensene av sin egen likegyldighet. Steg for steg kommer friheten til å forsvinne og din innerste mest private sfære blir invadert. Av hvem, sier du? Av sammenslutningen sosialister, kristne og trangsynte feminister som ikke stopper før de har formet deg slik de selv vil ha deg. Hvis du godtar deres nedlatende invasjon, deres begjær etter å regulere deg og lovfeste ditt sex-liv, deres kamp for å forandre dine verdier gjennom å manipulere din samvittighet, er du medskyldig i en forbrytelse mot fundamental frihet.”
Penny Gelder

 

Advertisements

About annemodus

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind.”
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s