Ondskap er ondskap – og må få rettslige følger

Sexkjøpsloven i Norge må fjernes og de ansvarlige må stå til rette. Loven er et for stort angrep på nasjonen og Menneskerettighetene til at man kan trekke på skuldrene.

Sexkjøpsloven er ondskap satt i system. Loven kan ikke lenger betegnes som korttenkt, toskete, naiv eller et uttrykk for vilje til å «berge» sexarbeidere. Politikere kan ikke unnskylde seg med at man ikke klarte å se de skadelige konsekvensene av loven, eller med at man innførte loven for å stanse menneskehandel; et suspekt trumfkort som få har våget å si noe på fordi slaveri er uakseptabelt. Argumentet med menneskehandel har blitt brukt som brekkstang for å verne om lovens eksistens; men loven har vist seg å muliggjøre menneskehandel, og loven har krenket en rekke menneskerettigheter.

Saken forholder seg slik: Koker man ned intensjonene til pådriverne på Stortinget står man igjen med en kalkulerende kynisme hvor logikk og respekt har blitt nedsablet av moralisme, føleri, frådende forakt og et ønske om å straffe det man ikke liker. Å skulle bekjempe sexmarkedet ved å «kvele» etterspørselen – noe man aldri vil klare uansett – er like surrealistisk som å bekjempe barnearbeid på klesfabrikker ved å forby kleskjøp.
Sexkjøpsloven er moralistenes mest utspekulerte og skadelige våpen; og alle har tapt. Ondskapen har fått yngle og den har tatt mange former.

Tilbake står en flokk politikere som ikke lenger kan skjule seg bak politikermasken.
Tilbake står en flokk betjenter som ikke lenger kan skjule seg bak politimasken.
Tilbake står et folk som har måttet svi for en fatal krenkelse satt i system.

Noen spørsmål, og noen svar:
Er sexarbeidere kriminelle? Nei, men de behandles med forakt, mistenksomhet, hundsing, ydmykelse og stigmatisering. Er dette etisk forsvarlig eller ønskelig? Definitivt ikke, for disse krenkelsene bryter med Menneskerettighetene.

Er klienter egentlig kriminelle? Nei, men etter 1.1.2009 er de plutselig blitt det, og de behandles med forakt, mistenksomhet og stigmatisering, ydmykelse og strafferettslig forfølgelse. Er det forsvarlig å kriminalisere en gruppering fordi man ikke liker det de gjør? Selvsagt ikke, for slike krenkelser bryter med Menneskerettighetene.

Hvordan kan man med logikk – og uten innblanding av moraliserende argumenter – forklare hvorfor frivillig sex mellom voksne er forbudt? Hvordan skal man forklare uinnvidde, unge mennesker at en frivillig seksuell transaksjon mellom voksne logisk sett er mulig å forby? Enkelt sagt: Det kan man ikke fordi et slikt forbud ikke er tuftet på logikk eller rasjonalitet, men fanatisme, maktsykhet og arroganse. Å forklare dette med at «det bare er slik» skaper en gryende aggressivitet hos den som får høre det; for det er aldri «bare slik». Og de negative konsekvensene av moralforbud lar seg ikke stanse.

Den skjulte og indirekte agenda er oftest den farligste fordi den virkelige årsaken pakkes inn i «et ønske om å gjennomføre det vi tror på – til alles beste». Sier man ikke i klartekst hva de virkelige årsakene til et forbud er viser man ringeakt overfor sine medborgere, og de føres bak lyset. Videre, lar man personlig forakt mot en gruppe i samfunnet være toneangivende for lovforslag beveger man seg ut på livsfarlig territorium. Diskriminerende lovgivning basert på forakt finner man dessverre nok av eksempler på igjennom historien; homofile, etniske minoriteter og urbefolkning har blitt omgitt av myter, antakelser og skadelig lovgivning. Samme politikerne som har lovfestet vår seksualmoral er flinke til å fordømme andre land som lovforbyr homofili, utroskap og «usømmelig adferd», men dobbeltmoralismen her er gyselig. For parallellene til Sexkjøpsloven klare nok. Fordommer, avsky og arroganse er grunnlaget – og de negative konsekvensene er uendelige. Det er så graverende at man kan lure på om man har havnet på feil klode, eller i feil tidsepoke.

Noen spørsmål, og noen svar:
Hva har loven ført til? Jo, ytterligere undertrykkelse, ytterligere stigmatisering,  en forverret og mer utrygg arbeidssituasjon for sexarbeidere, som nå står helt ribbet for rettigheter og beskyttelse, og mer sammenblanding av sexarbeid og menneskehandel. Ikke-kriminelle klienter blir offer for justismord; dømt på en vanvittig grunnlag. Et sydende raseri brer seg. De eneste som har fått det bedre er virkelige kriminelle og mafia som har utmerkede vekstvilkår i forbudsnasjoner.

Hvordan blir de skyldige bak loven ansvarliggjort? Foreløpig ved at flere og flere avslører deres egentlige agenda. De har ikke valide argumenter igjen, og de blir innhentet av offentlighetens grelle lys. Sexkjøpsloven slår sprekker og må til slutt reverseres.

Filosofen Penny Gelder har brukt ordene «mentalt folkemord» og «kastrering» for å beskrive dette nedrige overgrepet presset fram av overformynderiet. Det er ikke vanskelig å forstå filosofens bruk av disse begrepene: Det er mange, helt vanlige mennesker, som ikke våger benytte seg av sextjenester på grunn av moralforbudet. Resultatet av slike privatlivskrenkelser og kriminalisering av å benytte seg av et åpenbart helsetilbud vises ganske sikkert direkte og indirekte innen psykiatrien allerede nå.

Skal menneskene, skjult bak masken «politiker», få lov til å manipulere samfunnet på infamt vis uten at det får konsekvenser? Er det i orden at noen av disse menneskene skal få slik gjennomtrengende makt over det innerste av folks privatliv og innføre lidelse på alle plan? Er det greit at politiet forfølger og trakasserer borgere og sexarbeidere med hjemmel i en avsindig og sjikanøs lovgivning? Nei, det er ikke det.

Når Sexkjøpsloven blir fjernet, kan en ikke senke skuldrene og tro at kapittelet er over. De samme menneskene kan komme med nye groteske påfunn innpakket i moralsk overformynderi.  De har allerede gjort det og kan dessverre gjøre det igjen. De må stilles til ansvar for å unngå lignende tragedier.

Ondskap er ondskap uansett hvilken kilde den kommer fra, og ondskap må slås ned på. Krenkelse satt i system må avsløres slik at alle kan se hva som egentlig har funnet sted. Brudd på menneskerettigheter må få konsekvenser for de som står bak.

Loven og opphavet til den må straffeforfølges i rettssystemet og, hvis nødvendig, bringes videre til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Jeg snakker ikke om hevn, noe som også er en form for ondskap. Det handler rett og slett om å beskytte dagens borgere og oppvoksende generasjoner mot at fanatiske mennesker kommer i statlig maktposisjon.

Ondskap kan bekjempes og vi må starte nå!

Advertisements

About annemodus

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind.”
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ondskap er ondskap – og må få rettslige følger

 1. Ottar Birkeland says:

  Gjennom hundrer av år frem til 1972 var sex mellom menn umoralsk og burde straffes. Frem til det samme året var det også forbudt for hetrofile å ha sex hvis de ikke var gift med hverandre. Det siste hadde ingen brydt seg om på 100 år. Det første var ikke egentlig veldig kriminelt, men det var grunnlag for en psykiatrisk diagnose, også i 10 år etterpå. Å forby homosex er nå blitt noe som bare barbariske stater driver med. Men en sex-type er fremdeles veldig feil, og siden 2009 forbudt. Det har ingenting med sexen å gjøre, men bare med om en kombinerer den med betaling.

  Det er selvsagt fullstendig åndsforlatt. Å gi penger er lov. Å ha sex er lov. Men, nei; du kan ikke gjøre begge deler på en gang. Hvorfor? Fordi noen som selger sex blir tvunget til det. Ja, men tvang og slaveri er allerede forbudt, er det ikke? Joda, men også om du er helt sikker på at det ikke er tilfelle for ditt sexkjøp, så er det FORBUDT§!§! Fy skamme seg.

  Det er en morallov. Som ruslovene

  Selv om du faktisk ikke har lyst å kjøpe hverken narko eller sex, så er det nesten et moralsk imperativ å gjøre det. Bare for å blottlegge denne byllen på rettsstaten. Stortinget er blitt smått og lite. De er blitt nabokjerringer som ikke bryr seg om naboene, men nabokjerriger som driver med sladder og vrøvl.

 2. annemodus says:

  Takk for inspillet, Ottar! Jeg setter stor pris på det!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s